Du är här:

Kulturhus

Inspirationsillustration av ett kulturhus i Örnsköldsvik.

Inspirationsillustration av ett kulturhus i Örnsköldsvik.

Kulturhus i Örnsköldsvik

Allmänheten hade fram till och med 14 februari möjlighet att lämna synpunkter på materialet. Nu är synpunktsinsamlingen avslutad och arbetsgruppen går igenom de synpunkter som kommit in. Hela utredningsmaterialet kommer att lämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut 21 mars.

Under Kommun och politik hittar du alla handlingar inför Kultur- och fritidsnämndens sammanträde.
(Välj Kultur- och fritidsnämnden, sammanträde 2018-03-21 och se punkt två Slutrapport fördjupad utredning och förprojektering kulturhus).

Den fördjupade utredningen och förprojekteringen är uppdelad i fyra delar:

  • Kulturhus Örnsköldsvik, Bilaga 1 - Förutsättningar
  • Kulturhus Örnsköldsvik, Bilaga 2 - Lokalprogram
  • Kulturhus Örnsköldsvik, Bilaga 3 - Placering
  • Kulturhus Örnsköldsvik, Bilaga 4 - Ekonomi och organisation

Kulturhusutredningens sammanfattning och förslag

Som en återkoppling till civilsamhället presenterade kulturhusutredningen 31 januari sammanfattning och förslag. Den fullständiga utredningen kommer att läggas ut här på sidan när handlingarna blir offentliga.

Sammanfattningen av kulturhusutredningens förslagPDF
Lättläst sammanfattning av kulturhusuredningens förslagPDF

Grafisk facilitering av Tina Ottosson

Grafisk facilitering av Tina Ottosson. En sammanfattning i bilder från presentationskvällen 31 januari.

Bakgrund

Under 2017 och en bit in på 2018 pågick en fördjupad utredning och förprojektering kring ett kulturhus i Örnsköldsvik. En resan mot att göra Örnsköldsvik till en attraktivare, öppnare, kreativare och mer innovationsrik plats genom att skapa ett kulturellt nav, en lägereld i staden, för människor att samlas kring.

Bredd, attraktivitet och tillgänglighet är ord som beskriver visionen om ett kulturhus. Grunden för arbetet är de åsikter och ideér som framkom under de fyra workshops som hölls under hösten 2016, samt det som framkom i lokalbehovsutredningen. Dialoger har förts med föreningar, intresserade enskilda invånare, ungdomar, företagare, kommunala verksamheter och regionala aktörer. Det finns fortfarande möjlighet att lämna synpunkter på utredningens förslag via formuläret nedan.

En del i utredningen är att genom en praktisk förstudie pröva Sliperiet som ett kulturhus för unga, för att fördjupa kunskapen om ungas behov i ett kulturhus.
Läs mer om Sliperiet och verksamheten här.

Nyhetsbrev

Vill du få nyhetsbreven direkt i e-posten? Anmäl din e-postadress här.

Kultur- och fritidsnämnden avsatte 700 000kr till en fördjupad utredning och förprojektering om ett kulturhus i Örnsköldsvik. En arbetsgrupp och styrgrupp har bildats och det finns en politisk referensgrupp, då det här är ett arbete som involverar och påverkar hela kommunen finns de olika förvaltningarna representerade.

Sidan uppdaterades

2018-03-12

Sidansvarig:

Vision

Ett kulturhus ska vara en samlingspunkt för kommunens kulturliv där tillgänglighet i alla dess aspekter, inkludering, mångfald och kreativitet står i fokus.

I ett kulturhus ska människors behov av att utöva, arrangera och uppleva ha en naturlig plats, kulturhuset ska vara en självklar mötesplats för boende och besökare i kommunen.

 Kontakta oss

Katarina Larsson
Kulturchef
0660-880 33
Skicka e-post

Bettan Edberg
Kulturstrateg
0660-883 64
Skicka e-post