Du är här:

Kulturhus

Ett kulturhus ska vara en samlingspunkt för kommunens kulturliv där tillgänglighet i alla dess aspekter, inkludering, mångfald och kreativitet står i fokus.

I ett kulturhus ska människors behov av att utöva, arrangera och uppleva ha en naturlig plats, kulturhuset ska vara en självklar mötesplats för boende och besökare i kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden har avsatt 700 000kr till en fördjupad utredning och förprojektering om ett kulturhus i Örnsköldsvik. En arbetsgrupp och styrgrupp har bildats och det finns en politisk referensgrupp, då det här är ett arbete som involverar och påverkar hela kommunen finns de olika förvaltningarna representerade.

Här kan du ta del av projektplanen för kulturhusutredningen.PDF

Här kan du ta del av hela projektgruppen, inklusive strygrupp och politisk referensgrupp.PDF

Bredd, attraktivitet och tillgänglighet är ord som beskriver visionen om ett kulturhus. Grunden för arbetet är de åsikter och ideér som framkom under de fyra workshops som hölls under hösten 2016, samt det som framkom i lokalbehovsutredningen och de möten projektgruppen haft med föreningar, privatpersoner och länskulturen. I nuläget är ingenting klart eller spikat, det kan bli ett förslag om nybyggnation, det kan bli ett förslag om renovering av befintliga lokaler eller kanske en utbyggnad. Projektgruppen utreder frågan och i det arbetet kommer dialog att föras med alla berörda parter.

Utredningen förväntas vara klar i början på 2018 sedan är det upp till politikerna att fatta beslut.

Var med på resan mot att göra Örnsköldsvik till en attraktivare, öppnare, kreativare och mer innovationsrik plats genom att skapa ett kulturellt nav, en lägereld i staden, för människor att samlas kring.

Har du tankar eller funderingar? Tveka inte att höra av dig via formuläret nedan eller kontakta oss direkt. Dina åsikter är värdefulla för oss i arbetet.

Besök oss gärna i vårt projektkontor på Sliperiet.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev, juni 2017PDF
Nyhetsbrev, maj 2017PDF

Arbetsgruppen har möte på Sliperiet

Delar av arbetsgruppen på projektkontoret, Silperiet.

Dela med dig av dina tankar och synpunkter om kulturhuset
Jag vill gärna bli kontaktad via (frivilligt)
User information


Sidan uppdaterades

2017-06-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Jenny Ramkrans
Projketsamordnare
0660-885 58
Skicka e-post

Sandra Johansson
Kulturutvecklare
070-33 82 977
Skicka e-post

Bettan Edberg
Kulturstrateg
0660-883 64
070-226 06 32
Skicka e-post

Mer information

KulturstrateginPDF

Det pågår även en praktisk förstudie på Sliperiet för att undersöka hur ett kulturhus för unga skulle kunna organiseras.

Här kan du ta del av Sliperiets verksamhetsplan.PDF