Du är här:

Hjälp i hemmet

När du behöver hjälp, stöd eller service kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare och ansöka om den hjälp du tycker att du behöver för att klara dig i vardagen.

För att ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen ska det vara insatser som du behöver för att ha en skälig levnadsnivå. Du får inte hjälp med sådant du kan ordna på egen hand eller på annat sätt.

Hemtjänst

Hemtjänsten sker i kommunens regi. Du kan alltsåinte välja utförare. Däremot har du möjlighet att påverka vilka insatser du vill ha hjälp med inom ramen för det antal timmar du beviljats.

Hemtjänsten kan hjälpa dig med städning, tvätt, inköp och andra praktiska sysslor. Du kan också få hjälp med måltider och din personliga omvårdnad som exempelvis hygien, toalettbesök, på- och avklädning. Hemtjänsten hjälper dig inte bara i hemmet, de kan också följa med dig på aktiviteter ute i samhället. De kan även avlasta närstående med avlösning i hemmet.

Du som tillhör någon av de nationella minoriteterna samer, finnar eller sverigefinnar har rätt att få ta del äldreomsorg på ditt minoritetsspråk under förutsättning att kommunen har personal som behärskar språket. Framför önskemålet till biståndshandläggaren när du ansöker om hemtjänst.

Övrig hjälp i hemmet

Behöver du enbart hjälp med enklare service som tvätt och klädvård, telefonkontakt, trygghetslarm, städning och/eller matdistribution görs en anpassad utredning. Du kan då ansöka direkt hos mottagningsenheten.

Kommunens fixartjänster kan alla som fyllt 67 år ta del av utan någon behovsbedömning. Du ringer direkt till Fixaren som hjälper till med riskfyllda småuppgifter i bostaden, exempelvis att byta lampor och hänga upp gardiner.

När synen börjar avta kan kommunens synkonsulent ge dig råd och träning för att klara dig bättre i olika vardagssituationer.

Vill du veta mer om olika insatser och aktiviteter som kan vara till hjälp och stöd för dig som bor i eget boende är du välkommen att kontakta kommunens äldrekonsulent.  

Hushållsnära tjänster

Som komplement eller alternativ till den behovsprövade hemtjänst och service som kommunen erbjuder har du möjlighet att på egen hand köpa hushållsnära tjänster. Det kan handla om städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, snöröjning eller annat du vill ha hjälp med.

Via länken nedan kan du söka företag i Örnsköldsvik som erbjuder hushållsnära tjänster.
Lilla Gula- hushållsnära tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Observera att de företag som listas inte har några särskilda avtal med kommunen utan driver sin verksamhet helt fristående från Örnsköldviks kommun. Listan gör inget anspråk på att vara heltäckande och innehåller till exempel inte företag som har sin bas i andra kommuner.

Sidan uppdaterades

2017-05-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Biståndshandläggare hemtjänst
via kommunens växel
0660-880 00

Serviceinsatser i hemmet
Mottagningsenheten
0660-26 51 82
måndag-fredag
08:00-11:30
Skicka e-post

Ulla Talus
Anhörigkonsulent
0660-883 14
måndag-fredag
08:00-16:00
Skicka e-post

Birgitta Hörnfeldt-Holm
Synkonsulent
0660-888 58
Skicka e-post

Mer information