Du är här:

Bygglov

På byggenheten arbetar byggnadsinspektörer och bygglovsadministratörer med handläggning av bygglov och anmälningsärenden. Här finns viktig information till dig som planerar att bygga nytt, bygga till eller förändra din byggnad på annat sätt.

Lantmäterimyndigheten handlägger lantmäteriärenden som nybildning och ombildning av fastigheter, gemensamhetsanläggningar, servitut, samfälligheter och ledningsrätter, samt fastställande av gränser och andra fastighetsrättsliga förhållanden genom fastighetsbestämning.

Välkommen att kontakta oss på byggenheten och lantmäterimyndigheten.

Sidan uppdaterades

2017-09-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

bygglov@ornskoldsvik.se

Telefontid: måndag-fredag 10:00-11:30

Elisabet Selling -  Byggnadsinspektör                          0660 - 881 03
Håkan Strandberg -  Byggnadsinspektör                          0660 - 884 91
Linn Näslund -  Byggnadsinspektör                          0660 - 884 69                                  Daniel Vedin - Byggnadsinspektör              0660 -                                                        Soile Vouti - Bygglovhandläggare                    0660 - 884 85                                Vakant - Byggnadsinspektör                                  0660 - 884 59                                   Maria Österbacka - Byggnadsinspektör                                  0660-884 65, är tjänstledig t.o.m. 30 juni 2018

E-tjänster och blanketter